Vanzelfsprekend
in de buurt

1 Soort afval

2 Hoeveel afval

bekijk alle containters » zoeken   »

Kostenontwikkelingen afval 2019

Kostenontwikkelingen afval 2019

Afvalstoffenbelasting

Het komende jaar zal er binnen de afvalbranche het nodige gaan veranderen. Zo is er door het kabinet op Prinsjesdag een verhoging van de belasting op het brand- en stortbaar afval aangekondigd. Hiermee tracht de overheid het hergebruik van (schaarse) grondstoffen te stimuleren.

 

NEA-index

Daarnaast wordt er door de NIWO een raming gemaakt van de kostenontwikkelingen van de logistieke dienstverleningsbranche voor het komende jaar. Dit wordt de NEA-index genoemd en is voor het komende jaar vastgesteld op 5,2%. Deze index laat zien dat de transport-, loon- en verzekeringskosten gestegen zijn en ook deze verhogingen zullen wij doorvoeren om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven waarborgen.

 

Papier, karton en folie

De ontwikkelingen op deze markt zijn het afgelopen jaar gigantisch geweest. De Chinese overheid heeft als grootste wereldwijde importeur van deze materialen een terughoudendheid gehanteerd. Hierdoor is de waarde van deze afvalstromen enorm gedaald en wij verwachten daarin het komende jaar geen verandering, zeker omdat aan de kwaliteit steeds strengere eisen gesteld worden.

 

Gevaarlijk afval en Swill

De verwerkingskosten van deze afvalstromen zijn het afgelopen jaar gestegen doordat de eisen rondom opslag en verwerking steeds strenger zijn geworden. Hierdoor zijn er bij de diverse verwerkers forse investeringen gedaan om hieraan te voldoen. Dat, samen met de NEA-indexering, maakt dat wij voor het komende jaar ook hier een stijging van de kosten zien.

 

Kosten beperken?

Dat is heel goed mogelijk door uw afval verder te scheiden. Denk aan recyclebare materialen apart in te zamelen, uw papier apart in te zamelen of een oplossing voor de etensresten te bieden. Hierdoor wordt het aandeel van het afval dat voor verbranding en/of stort wordt aangeboden kleiner. U draagt door afval beter te scheiden bij aan een beter milieu. ACV Bedrijven adviseert u hier graag over, zo kunnen we samen meer waarde creëren en kosten besparen.

 

Indien u vragen heeft of nog eens samen met ons wilt bekijken hoe we uw afvalstromen nog efficiënter kunnen inzamelen en verwerken, horen wij graag van u. U kunt ons bereiken via e-mail: verkoop@acv-groep.nl en telefonisch via: 0318-754640/42.

 


Ga terug naar het overzicht