Vanzelfsprekend
in de buurt

1 Soort afval

2 Hoeveel afval

bekijk alle containters » zoeken   »

Klein Chemisch Afval (KCA)

Wat is het?

KCA is klein chemisch afval. De stoffen die in dit afval aanwezig zijn, zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu. Deze schadelijke stoffen zijn bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom en dioxine en deze zijn terug te vinden in o.a. batterijen, verfproducten, batterijen etc. Sommige producten staan bekend als milieuvriendelijk maar moeten toch apart worden opgehaald. Spaar- en TL-lampen zijn beter voor het milieu, maar bevatten wel giftige stoffen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld oplaadbare batterijen en verf op waterbasis.

Waarheen met KCA?

U bent als bedrijf verantwoordelijk voor het op de juiste manier afvoeren van uw KCA.
ACV Bedrijven kan dit voor u verzorgen.
Voor de vragen en juiste afhandeling bel of mail naar Verkoop via 0318 - 754640/42 of verkoop@acv-groep.nl

Wat gebeurt ermee?

Een chemische afvalverwerker wint een deel van de grondstoffen terug voor hergebruik en de rest van het afval gaat naar speciale verbrandingsovens. Hier worden de schadelijke stoffen vernietigt en worden de gassen die daarbij vrijkomen gereinigd. Ook zijn er speciale stortplaatsen waar KCA dat niet wordt hergebruikt, wordt opgeslagen.

Direct contact

0318-754640
bel mij terug